Công ty khởi nghiệp ví phần cứng Cypherock hoàn thành vòng hạt giống trị giá 1 triệu đô la

ông ty khởi nghiệp ví phần cứng Cypherock đã huy động được 1 triệu đô la trong vòng tài trợ hạt giống, các nhà đầu tư bao gồm ConsenSys Mesh, Infinite Capital, Gnosis và người đồng sáng lập Stefan George, người đồng sáng lập Polygon Sandeep Nailwal, Mahin Gupta, OrangeDAO, v.v. . Ví phần cứng mới của công ty sử dụng thẻ dựa trên NFC để giảm rủi ro liên quan đến cụm từ hạt giống.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr