Công ty khởi nghiệp mã hóa Turnkey hoàn thành 7,5 triệu đô la trong vòng gọi vốn, với sự tham gia của Sequoia Capital và Coinbase

Công ty khởi nghiệp mã hóa Turnkey đã hoàn thành vòng gọi vốn trị giá 7,5 triệu đô la Mỹ, vòng tài trợ này được hỗ trợ bởi Sequoia Capital, Variant và Coinbase đã tham gia đầu tư. 

Được biết, Turnkey được thành lập bởi một nhóm các cựu giám đốc điều hành của Coinbase Custody để cung cấp nền tảng cho ngành công nghiệp mã hóa với hàng nghìn tỷ giao dịch trên chuỗi. Mục tiêu của nó là trở thành công cụ được các nhà phát triển lựa chọn, cho phép người dùng “tạo hàng trăm ví và ký hàng nghìn giao dịch trên bất kỳ chuỗi nào.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr