Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Công ty khởi nghiệp cơ sở hạ tầng chuỗi khối Blockdaemon hoàn thành một vòng tài trợ mới

Công ty khởi nghiệp cơ sở hạ tầng Blockchain Blockdaemon đã thông báo về việc bổ sung Citi Ventures, Salesforce Ventures, Telstra Ventures và Invicta Growth làm nhà đầu tư mới. Số tiền đầu tư không được tiết lộ.

Comment Subcibe