Cộng hòa Trung Phi lên kế hoạch sử dụng Bitcoin như tài sản dự trữ

Cộng hòa Trung Phi (CAR) đã lên kế hoạch tận dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ như một phần trong nỗ lực của đất nước nhằm nắm lấy tiền điện tử và công nghệ blockchain như những công cụ hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr