Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cộng hòa Palau và Ripple đạt được hợp tác phát triển chiến lược cho tiền kỹ thuật số

Vào ngày 24 tháng 11, Ripple vừa thông báo hợp tác với Cộng hòa Palau để tạo cơ hội mở rộng sử dụng cho Ledger ( XRP L). Sự hợp tác ban đầu sẽ tập trung vào việc phát triển thanh toán xuyên biên giới và chiến lược tiền tệ kỹ thuật số được hỗ trợ bằng USD cho Palau.

Ripple sẽ cung cấp cho Palau hỗ trợ về kỹ thuật, thương mại, thiết kế và chính sách. Đồng thời, khám phá các stablecoin được hỗ trợ bởi USD và các trường hợp sử dụng liên quan, chẳng hạn như đăng ký kinh doanh trên sổ cái XRP , có thể cung cấp cho các quốc gia như Palau một giải pháp thay thế khả thi cho tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

Comment Subcibe