Cộng đồng yêu cầu Tonardo Cash bảo lãnh nhà phát triển Alexey Pertsev

Việc bắt giữ Alexey Pertsev, nhà phát triển có liên quan đến ứng dụng Tornado Mixer đã làm dấy lên các cuộc biểu tình dữ dội ở Amsterdam. Nhóm người ủng hộ tài chính phi tập trung đã yêu cầu Tornado Cash chi tiền bảo lãnh Alexey Pertsev.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr