Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cộng đồng Wonderland bỏ phiếu đề xuất đầu tư 25 triệu đô vào SIFU

Giao thức DeFi Cộng đồng Wonderland đã bỏ phiếu về đề xuất đầu tư 25 triệu đô la vào SIFU, token của SIFU Vison được tạo bởi cựu giám đốc tài chính Wonderland Sifu. Các token đã mua này sẽ được đưa vào Sablier stream trên Ethereum, được phát hành tuyến tính trong khoảng thời gian 12 tháng. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của SIFU là 42,5 triệu đô la.

Comment Subcibe