Cộng đồng MakerDAO từ chối đề xuất khoản vay 100 triệu USD cho Cogent Bank

Theo ghi nhận của Thecoindesk, cộng đồng MakerDAO đã từ chối đề xuất vay 100 triệu USD của ngân hàng điều lệ nhà nước Hoa Kỳ Cogent và khoảng 73% người bỏ phiếu đã từ chối kế hoạch này. CogentBank, một ngân hàng có điều lệ của tiểu bang có trụ sở tại Florida với tổng tài sản hơn 1 tỷ USD, đang đề xuất vay tới 100 triệu USD bằng stablecoin DAI từ Maker và sẽ sử dụng số tiền này để cho các khách hàng doanh nghiệp của mình vay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr