Cộng đồng MakerDAO từ chối đề xuất đầu tư lên tới 500 triệu đô la vào trái phiếu của CoinShares

Cộng đồng giao thức cho vay phi tập trung MakerDAO đã từ chối đề xuất sử dụng tới 500 triệu USD bằng stablecoin USDC để đầu tư vào trái phiếu với công ty đầu tư tiền điện tử CoinShares. CoinShares đã đề xuất quản lý 100 triệu đến 500 triệu đô la Mỹ bằng USDC và tích cực đầu tư các quỹ này vào danh mục chứng khoán nợ doanh nghiệp và trái phiếu được chính phủ hậu thuẫn, nhằm kiếm được lợi suất phù hợp với Tỷ lệ tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR), SOFR hiện ở mức 3,8% , với khoảng 72% phiếu chống lại đề xuất.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr