Cộng đồng Lido đưa ra đề xuất mới để ngừng các dịch vụ liquid staking trên Polkadot và Kusama

Theo ghi nhận của Thecoindesk, cộng đồng Lido Finance đã đưa ra đề xuất mới nhằm ngừng dịch vụ liquid staking trên Polkadot và Kusama. Đối tác của Lido, MixBytes đã nêu trong đề xuất rằng bắt đầu từ ngày 1/8/2023, họ sẽ ngừng phát triển và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Lido trong các thỏa thuận liquid staking Polkadot và Kusama.

MixBytes đề xuất ngừng chấp nhận DOT và KSM mới để stake trước ngày 15/3 và tự động hủy staking token vào tháng 6.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr