Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cộng đồng Floki Inu yêu cầu niêm yết trên Binance

Cộng đồng Floki Inu (FLOKI) đã khởi xướng một bản kiến ​​nghị yêu cầu nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance cho phép niêm yết trên đó. Thông qua một bản kiến ​​nghị hơn 14.000 chữ ký, cộng đồng tiền điện tử đã chỉ ra rằng FLOKI là một trong 70 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường với mức 2,6 tỷ USD trong vòng 4 tháng. Ngoài ra FLOKI đã có hơn 310.000 người nắm giữ và khối lượng giao dịch hơn 280 triệu USD dù không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tập trung lớn nào như Coinbase hoặc Binance.

Comment Subcibe