Cộng đồng Arbitrum đưa ra đề xuất cấm những địa chỉ lừa đảo

Theo ghi nhận của Thecoindesk, cộng đồng Arbitrum đưa ra một hộp đề xuất mới về trường hợp của những người lừa đảo vào danh sách đen của Arbitrum và dùng số tiền đó chia cho những người dùng không nhận được airdrop ARB hồi tháng 3.

Để thực hiện đề xuất, DAO sẽ cần phân bổ nguồn lực để phát triển các quy trình báo cáo và danh sách đen, đồng thời xây dựng các hướng dẫn để xác định địa chỉ đủ điều kiện nhận ARB. DAO cũng cần hợp tác với các giao thức DeFi và sàn giao dịch tập trung để chia sẻ danh sách đen và ngăn chặn họ rút tiền.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr