Cộng đồng ApeCoin từ chối đề xuất ra mắt hai bộ sưu tập NFT mới

Theo ghi nhận của Thecoindesk, dữ liệu từ Snapshot cho thấy đề xuất AIP-206 của cộng đồng ApeCoin về việc ra mắt hai bộ NFT mới đã không được chấp thuận, với tỷ lệ phản đối là 86,75%. Trước đó, đề xuất trình bày ra mắt hai bộ sưu tập “Ape Coin Armory Club NFT” và “Ape Coin Pet Club NFT”, với mục đích khuyến khích những người nắm giữ token APE và mở rộng sang cộng đồng metaverse trong hệ sinh thái Yuga Labs.

Tỷ lệ phản đối cao đề xuất AIP-206. Ảnh: Snapshot

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr