Cộng đồng ApeCoin khởi xướng đề xuất AIP-212, thúc đẩy thương mại điện tử Spotify

Theo ghi nhận của Thecoindesk, cộng đồng ApeCoin (APE) đã khởi xướng đề xuất AIP-212, dự định thúc đẩy các nền tảng thương mại điện tử như Spotify để hỗ trợ hiển thị token APE.

Nếu đề xuất được thông qua, cộng đồng ApeCoin sẽ xây dựng plugin tùy chỉnh để tích hợp APE vào hình thức thanh toán hiển thị trên các trang sản phẩm của Shopify, plugin này sẽ được cung cấp miễn phí cho các nhà bán lẻ và sẽ nâng cao chức năng của nền tảng của họ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr