Cộng đồng Aave bỏ phiếu đề xuất triển khai Aave V3 trên mạng Metis Andromeda

Theo ghi nhận của Thecoindesk, cộng đồng Aave đã bắt đầu bỏ phiếu triển khai Aave V3 trên mạng Metis Andromeda, kết thúc vào ngày 23/3. Hiện tại, 99,95% số phiếu ủng hộ, theo đề xuất, quỹ MetisDAO sẽ tài trợ cho dự án sinh thái Aave thông qua khuyến khích khai thác cho người xây dựng, tài trợ hệ sinh thái và đầu tư GenesiDAC.

Thông qua sự tích hợp này, Aave cũng có thể kiếm thêm thu nhập thông qua phí thỏa thuận và các ưu đãi khai thác của nhà xây dựng. Metis hợp tác với Bored Ghosts Developing (BGD) để tiến hành đánh giá kỹ thuật mạng Andromeda và Gaunlet hợp tác với ChaosLabs để đưa ra phân tích rủi ro và khuyến nghị cho việc triển khai mạng Metis Andromeda.

Đề xuất đưa ra mục tiêu khuyến khích thanh khoản 100.000 token METIS trong vòng 6 tháng sau khi hợp đồng được triển khai và hợp tác với Chaos Labs để xây dựng phân bổ chiến lược nhằm tăng cường độ sâu thị trường và tính thanh khoản ổn định. Nếu đề xuất được thông qua, Aave sẽ phối hợp với BGD để bắt đầu triển khai Aave, dự kiến ​​sẽ mất 4 tuần.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr