CoinFLEX yêu cầu Blockchain.com trả lại FLEX trị giá hơn 4,3 triệu USD hoặc khởi kiện

Theo ghi nhận của Thecoindesk, sàn giao dịch tiền điện tử CoinFLEX yêu cầu Blockchain.com trả lại token FLEX trị giá 4,3 triệu USD, nếu không nó sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý. CoinFLEX cho biết đã cho Blockchain.com vay tổng cộng 3 triệu FLEX vào năm ngoái, nhưng Blockchain.com cho rằng điều này là vô căn cứ và CoinFLEX không cung cấp bằng chứng hoặc dữ liệu on-chain cụ thể.

CoinFLEX khẳng định tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nếu Blockchain.com không hoàn trả số tiền kể trên. Điều đó có nghĩa là Blockchain.com vẫn có thêm 21 ngày để hoàn trả các khoản tiền, bao gồm bốn khoản vay từ tháng 3 đến tháng 6/2022.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr