Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Coinbase yêu cầu công khai phản đối việc sửa đổi chuyển tiền của Liên minh Châu Âu

Coinbase đã yêu cầu mọi người lên tiếng chống lại bản sửa đổi của Liên minh Châu Âu, điều này sẽ mang lại những thay đổi trong việc thu thập thông tin. Sàn giao dịch đã đưa ra một số lập luận chống lại sửa đổi của EU nói rằng thực tế là tiền điện tử không phải là lựa chọn tốt nhất để rửa tiền.

Comment Subcibe