Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Coinbase Ventures có hơn 70 khoản đầu tư trong Q1 2022

Coinbase cho biết chỉ trong quý đầu tiên của năm 2022, Coinbase Ventures đã thực hiện hơn 70 giao dịch đầu tư, hiện tại đã thực hiện hơn 300 khoản đầu tư.

Comment Subcibe