Coinbase tạm ngừng chương trình marketing tại Mỹ từ ngày 19/7

Một số email rò rỉ cho thấy Coinbase tạm ngừng chương trình marketing tại Mỹ từ ngày 19/7. Chúng ta cần chờ thông tin chính thức từ Coinbase.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr