Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Coinbase sẽ sớm niêm yết TIME, DEXT, DREP, JUP và MUSE

Coinbase đã thông báo rằng họ sẽ niêm yết Chrono.tech (TIME), DEXTools (DEXT), Drep (DREP), Jupiter (JUP) và Muse (MUSE) (MUSE). Nếu các điều kiện thanh khoản được đáp ứng, giao dịch sẽ bắt đầu vào hoặc sau 23/6 lúc 9:00 (PT). 

Comment Subcibe