Coinbase nối dài thời gian mint NFT kỷ niệm mạng Layer-2 Base

Theo ghi nhận của Thecoindesk, thời gian mint loạt NFT kỷ niệm Base của mạng Coinbase Base được giới thiệu sẽ được kéo dài thêm một tuần để đảm bảo rằng các nhà phát triển và nhiều người dùng tham gia hơn. Hiện tại, hơn 340.000 giao dịch mint NFT này cho đến nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr