Coinbase công bố Chương trình tài trợ dành cho nhà phát triển trị giá 500.000 đô la

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã xuất bản một bài báo trên trang web chính thức của mình có tên là “Cách các công ty mã hóa cung cấp bằng chứng về số tiền dự trữ”.  “Chúng tôi cũng đang khám phá những cách mới lạ để sử dụng nhiều phương pháp hơn cho Bằng chứng dự trữ và đã công bố khoản tài trợ trị giá 500.000 đô la dành cho nhà phát triển để khuyến khích những người khác. Tài sản on-chain là tương lai, nhưng như chúng ta thảo luận trong bài đăng này, có những ưu và nhược điểm đối với các cách khác nhau mà nó có thể được thực hiện ngày nay.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr