Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Coinbase cắt giảm chi phí bằng cách tạm ngừng tuyển dụng, cắt giảm chi tiêu cho các dịch vụ đám mây

Trong một email nội bộ gửi cho nhân viên, Coinbase thông báo rằng họ sẽ cắt giảm chi phí bằng cách tạm ngừng tuyển dụng trong hai tuần, cắt giảm chi tiêu trên Amazon Cloud và Datadog, đồng thời giảm phí khí ví nội bộ. Ngoài ra, Coinbase sẽ cung cấp cho nhân viên nhiều ưu đãi về vốn chủ sở hữu hơn để bù đắp cho sự sụt giảm nhanh chóng của giá cổ phiếu.

Comment Subcibe