Cobie phản hồi về việc hủy bỏ Twitter của Mark Cuban: Cảm ơn bạn đã mua Top coin và nhiều Token hơn sẽ được bán cho bạn sau vài năm nữa

Chủ sở hữu Dallas Mavericks, Mark Cuban, đã hủy theo dõi hàng chục tài khoản Twitter được mã hóa trên Twitter, bao gồm cả KOLCobie được mã hóa, Cobie trả lời: “Tạm biệt Mark, hẹn gặp lại, cảm ơn bạn ở đầu trang Mua mã thông báo của chúng tôi từ chúng tôi và bán cho bạn nhiều mã thông báo hơn trong vài năm.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr