Cơ quan quản lý ngân hàng EU lo lắng không thể tìm được nhân viên quản lý tiền mã hóa

José Manuel Campa, Chủ tịch Cơ quan Ngân hàng Châu Âu, nói rằng ông lo lắng rằng cơ quan này chưa có đủ năng lực để giám sát các tài sản kỹ thuật số.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr