Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cơ quan quản lý Brazil đánh thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch tiền kỹ thuật số

Sở Thuế vụ Liên bang Brazil (RFB) đã thông qua luật yêu cầu các nhà đầu tư phải trả thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch tiền kỹ thuật số. Luật không áp dụng cho tất cả các nhà giao dịch và chỉ giới hạn trong các giao dịch trên 35.000 reais (khoảng 7.200 USD). 

Comment Subcibe