Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Cơ quan điện lực của Paraguay yêu cầu mức thuế cao hơn cho thợ đào tiền điện tử

Cơ quan Quản lý Điện lực Quốc gia của Paraguay (ANDE) đã trình bày một dự thảo nghị định cho Nhóm Kinh tế Quốc gia của Tổng thống Mario Abdo yêu cầu tính mức thuế cao hơn đối với các công ty khai thác tiền điện tử.

Comment Subcibe