Cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đạt mức thấp kỷ lục vào thứ Hai, bị ảnh hưởng bởi FTX

Bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX, niềm tin của người dùng vào các sàn giao dịch tập trung đã suy yếu và hàng tỷ đô la đã bắt đầu chảy ra khỏi các sàn giao dịch, giảm khoảng 8,9%.Cổ phiếu đang giao dịch dưới mức 42 đô la, giảm 30% kể từ ngày 7 tháng 11. 

Coinbase cho biết trong báo cáo thu nhập quý ba của mình rằng chi tiêu đã giảm xuống còn 1,1 tỷ đô la từ 1,8 tỷ đô la trong quý trước và trong khi khối lượng giao dịch thấp hơn, doanh thu dịch vụ và đăng ký trao đổi đã giảm từ 147 triệu đô la trong quý hai. tăng lên 211 triệu USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr