Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Có phải Singapore đang rút lui khỏi tham vọng trung tâm tiền điện tử toàn cầu của mình?

Singapore thận trọng thực hiện từng bước một cách chậm rãi. Nhưng với thế giới công nghệ này thì cách tiếp cận đó dễ dẫn đến những suy đoán thiếu cơ sở và không chắc chắn. Đây là một cách tiếp cận thận trọng và là khuôn mẫu đáng để các nước khác xem xét: xây dựng kiến thức chuyên môn, mở rộng ra cộng đồng và bảo vệ công dân khỏi những thiệt hại không đáng có.

Comment Subcibe