Co-founder Polygon huy động được 50 triệu đô la cho quỹ Web3

Co-founder Polygon, Sandeep Nailwal huy động được 50 triệu đô la cho quỹ mạo hiểm Symbolic Capital mới tập trung vào các công ty khởi nghiệp Web3 giai đoạn đầu. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr