Có 2,8 tỷ USD dư nợ trên bảng cân đối kế toán của Genesis, khoảng 30% trong số đó được phát hành cho các bên liên quan như công ty mẹ DCG

ó 2,8 tỷ đô la Mỹ dư nợ trên bảng cân đối kế toán của Genesis, một tổ chức cho vay mã hóa, trong đó khoảng 30% khoản vay được cấp cho các bên liên quan, bao gồm cả công ty mẹ Barry Silbert’s Digital Currency Group. Trong số đó, một công ty con cho vay có tên Genesis Global Capital đã cho Genesis Global Trading vay tiền. Trong một bức thư gửi các cổ đông vào thứ Ba, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Digital Currency Group Inc., Barry Silbert cho biết khoản vay liên công ty được thực hiện “trong quá trình kinh doanh thông thường.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr