Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Clear hoàn thành khoản tài trợ Series C trị giá 75 triệu USD -nâng định giá lên 700 triệu

Mới đây, công ty công nghệ tài chính Clear (Ấn Độ) đã hoàn thành khoản đầu tư Series C trị giá 75 triệu USD, dẫn đầu đợt tài trợ này là Kora Capital, và Stripe, Alua Capital, Think Investments. Được biết, vòng đầu tư mới đã đẩy định giá công ty lên 700 triệu USD. Các quỹ mới sẽ được sử dụng để đẩy nhanh việc mở rộng trong lĩnh vực tín dụng và thanh toán B2B, cũng như mở rộng thị trường quốc tế. 

Comment Subcibe