CleanSpark kiếm được hơn 1000 máy đào với mức giá hời

Công ty mining tiền mã hóa CleanSpark đã công bố việc mua hơn 1,000 máy đào Bitcoin trong bối cảnh thị trường suy thoái với giá chiết khấu đáng kể so với trước đó vào năm 2022.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr