Rate this post

Zcash là một đồng tiền điện tử ẩn danh, nó sử dụng Zk-snarks để bảo đảm rằng tất cả các thông tin giao dịch của người dùng được mã hóa một cách an toàn. Nhưng nó vẫn được xác minh bởi những người đào, những người có thể chắc chắn rằng các giao dịch không thể xảy ra 2 lần bằng cách sử dụng các zero knowledge proofs.

Đây là cách đào Zcash: dân IT đọc có thể hiểu ( còn ae đào coins thôi không cần hiểu làm gì, chỉ cần biết cách tạo ra nó là được )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here