Circle đều đã đầu tư vào 2 công ty tiền điện tử vừa bị tấn công trong tuần qua 

Việc khai thác gần 200 triệu đô la của cầu nối xuyên chuỗi Nomad và 6 triệu đô la được rút từ ví Slope Financial có điểm chung là cả hai dự án đều được hỗ trợ bởi bộ phận đầu tư mạo hiểm của Circle Internet Financial.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr