Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Chuyên đề Defi: Miếng bánh tokenomics trong tương lai sẽ nhìn thế nào?

Chủ sở hữu mã thông báo  của các dự án ngoài việc nắm giữ để có quyền biểu quyết họ còn  muốn trực tiếp nhận được phần lợi ích kinh tế khi nắm giữ chúng.

Hiện nay, hầu hết các dự án xây dựng Tokenomics mà ở đó mã thông báo chỉ có mục đích duy nhất là mã thông báo quản trị song hành với quyền biểu quyết.

Điều này sẽ thay đổi?

Các thiết kế Tokenomic trong tương lai có thể chọn để kết hợp kinh tế, quản trị và quyền tiện ích, mở ra một không gian thiết kế mới.

Làm thế nào là điều này được thực hiện?

Đối với nhiều mã thông báo, các quyền kinh tế cụ thể được gắn liền ngay từ đầu. Nhưng không phải tất cả các mã thông báo đều có tính năng này. Trong tương lai, chủ sở hữu mã thông báo có thể muốn nhận trực tiếp phần lợi ích kinh tế của họ.

Có nhiều cách khác nhau để làm điều này. Một là tạo ra Primary Insurance Pool(quỹ hỗ trợ sơ cấp) và Secondary Insurance Pool(Quỹ hỗ trợ thứ cấp). Trong đó Quỹ hỗ trợ sơ cấp được hỗ trợ bằng các đồng stable coin và quỹ bảo hiểm thứ cấp được hỗ trợ dựa trên các mã thông báo.

Người dùng có thể đặt mã thông báo của họ vào các Secondary Pool và đổi lại nhận được thu nhập từ stablecoin. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự thiếu hụt nào, những mã thông báo này sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho giao thức và quỹ này nằm ngoài tầm kiểm soát của quỹ hỗ trợ sơ cấp.

Bạn cũng có thể thêm các chức năng tiện ích theo giao thức cụ thể. Có thể có vô số cách để thêm những tiện ích, giới hạn thực tế duy nhất là tính sáng tạo của cộng đồng và tính hữu ích của trường hợp sử dụng.

Một ví dụ về DeFi có thể là việc sử dụng mã thông báo gốc trong các cuộc đấu giá nợ để điều chỉnh các ưu đãi, với những người tham gia nắm giữ mã thông báo của dự án sẽ nhận được chiết khấu trên giá trúng thầu của họ.

Ví dụ thứ hai liên quan đến việc tích hợp các khía cạnh của quyền NFT vào các mã thông báo: ưu tiên tiếp cận các sáng kiến cộng đồng mới, cung cấp các động lực kinh tế tốt hơn cho các hành động nhất định, v.v.

Cộng đồng NFT phần nào đã làm được điều này. Ví dụ Tham gia chương trình airdrop @BoredApeYC  APE, người sở hữu NFT có thể nhận đượ mã thông báo. Và ngược lại khi người nắm giữ mã thông báo thì có thể nhận được airdrop là chính những NFT trong bộ sưu tập mới.

Một cách thiết kế khác là có các nhóm tranh cử cho các cử tri và đại biểu tích cực. Chúng ta thường quên rằng chủ sở hữu mã thông báo thông thường và người được uỷ quyền là hai loại bên liên quan đến nhau, trong đó những người đại diện có thể cung cấp phần thưởng cho những người uỷ quyền cho họ để dành được chiến thắng trong cuộc biểu quyết.

Ngoài ra, chủ sở hữu mã thông báo có thể mong đợi các quyền quản trị mà ở đó đi kèm với phần thưởng tài chính. Ngoài việc bỏ phiếu cho từng đề xuất thông qua một, chủ sở hữu mã thông báo có thể ủy quyền và nhận mã thông báo được cấp dựa trên hiệu suất tài chính trong 24 tháng của thỏa thuận.

Điều này khuyến khích trao quyền. Token có thể được trao dựa trên hoạt động bỏ phiếu, các chỉ số theo giao thức cụ thể để theo dõi hiệu suất, v.v. Để thúc đẩy sự tham gia lâu dài, mã thông báo không thể được yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định và người dùng phải tiếp tục bỏ phiếu trong thời gian phản đối.

Tóm lại, cần có sự kết hợp hài hoà giữa chức năng kinh tế và chức năng quản trị khi thiết kế tokenomic của một dự án và điều đó sẽ thay đổi tích cực trong những dự án mới sắp tới. 

Comment Subcibe