Rate this post

Chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) của Hoa Kỳ Christopher Giancarlo đã phát biểu rằng các công nghệ tiến bộ, bao gồm Công nghệ ví cứng phân cấp (DLT), có thể giúp cho các nhà quản lý quy định có thể giám sát thị trường giao dịch một cách tốt hơn.

Với tiêu đề của bài phát biểu là “Quy chế định lượng: quy định thị trường hiệu quả trong kỷ nguyên kỹ thuật số” tại Hội nghị tuần lễ FinTech tại trường đại học Luật Georgetown. Vị chủ tịch của CFTC đã đưa ra rằng các công nghệ mới nổi, như DLT, dữ liệu khủng, phân tích dữ liệu tự động, và trí thông minh nhân tạo (AI), và ảnh hưởng của chúng trên các thị trường giao dịch và cảnh quan tài chính.

Trong áp dụng những công nghệ này vào thị trường giao dịch, Giancarlo đã nói rằng “chúng ta bắt đầu thấy một thế giới nơi phần lớn các tiêu chuẩn thực thị được quản lý bởi máy móc”, cộng với DLT, việc tự động hóa tạo điều kiện giảm cho phí và cải thiện phù hợp giao dịch, thanh toán và giải quyết bù trừ.

Giancarlo đã đề xuất rằng các công nghệ tính toán cao hơn sẽ trở nên “phổ biến” cho các thị trường tài chính phái sinh và hàng hóa. Giancarlo đã nói rằng CFTC và các cơ quan điều chỉnh quy định khác sẽ phải theo kịp với sự tiến bộ của AI để thành công.

Giancarlo đã chỉ ra rằng Ủy ban cần phải chủ động trong việc thu thập quy định dữ liệu, phân tích tự động, và ứng dụng chính sách điều khiển dữ liệu, và cuối cùng cùng trở thành “điều khoản định lượng.”

Nói đến những thách thức được trình bày bởi các dữ liệu và máy móc tự động hóa và ảnh hưởng của nó trên thị trường lao động, Giancarlo đã khẳng định rằng “là một điều khoản định lượng không có nghĩa rằng ta sẽ thay thế các phán quyết của con người và trí thông minh thị trường; có nghĩa là ta sẽ tăng cường nó.”

Vị chủ tịch đã nói rằng DLT sẽ giúp các nhà quản lý quy định phân tích dữ liệu, các kết quả thực, và thành công trong việc thỏa mãn các mục tiêu pháp lý “thay vì là dựa trên các quy tắc tính và quy định được đưa vào mà không biết được kết quả hay hậu quả sẽ điều khiển thị trường như thế nào.”

“Chúng ta ngoài ra có thể hình dung đến một ngày mà các quy định được kỹ thuật số hóa, việc tuân thủ ngày càng tự động hoặc được xây dựng vào các tổ chức doanh nghiệp thông qua các hợp đồng thông minh, và các báo cáo quy định được thỏa mãn thông qua các mạng lưới DLt thời gian thực.”

Theo Cointelegraph

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here