Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Chủ sở hữu Gucci - Kering đầu tư vào quỹ crypto Haun Ventures

Gucci, một thương hiệu của Kering Group, đã mở 5 cửa hàng tại Mỹ chấp nhận thanh toán bằng crypto và Balenciaga cũng thông báo chấp nhận crypto trên các nền tảng thương mại điện tử thông qua BitPay. Kering gần đây đã đầu tư vào quỹ tiền điện tử Haun Ventures.

Comment Subcibe