Menu

Chris Dixon: Web3 cần "chính sách thông minh" để phát huy tiềm năng.

Theo Mars Financial News, đối tác của a16z Chris Dixon đã tuyên bố rằng Web3 cho phép mọi người kiểm soát cuộc sống kỹ thuật số của họ và mang lại lợi ích tài chính cho người sáng tạo, nhưng Web 3 yêu cầu các chính sách thông minh để phát huy hết tiềm năng của nó. Trung tâm chính sách của A16z  đã đưa ra một số khuyến nghị để thúc đẩy Internet tốt hơn và bao trùm hơn. Web3 mang đến các cơ hội để khám phá lại cách công nghệ có thể đóng góp cho xã hội. A16z không thể đưa ra tất cả các câu trả lời, nhưng hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách, Civil xã hội và nhiều bên liên quan khác cùng nhau hợp tác. Điều này là rất quan trọng, a16z sẽ không đứng nhìn và hy vọng sẽ xây dựng một mạng lưới tốt hơn với tất cả mọi người.

 

0 Bình luận