Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Chính phủ Hàn Quốc xem xét trì hoãn thực hiện đánh thuế tiền ảo đến đầu năm 2024

Ủy ban chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Seok-hye đang cân nhắc việc trì hoãn đánh thuế tiền ảo cho đến đầu năm 2024. Điều này là do chính phủ tin rằng các quy tắc thị trường phải được thiết lập thì mới thực thi thuế tiền tệ ảo được.

Comment Subcibe