Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (26/7): Sợ hãi (26 điểm)

Giá BTC giảm nhẹ trong vài giờ qua kéo theo tâm lý giảm của toàn thị trường.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr