Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (25/11): Cực kỳ sợ hãi (20 điểm)

Chỉ số tâm lý của ngày hôm nay (25/11): Cực kỳ sợ hãi (20 điểm), ngày hôm qua là: Cực kỳ sợ hãi (20 điểm), 7 ngày trước là: Cực kỳ sợ hãi (23 điểm)

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr