Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (19/7): Sợ hãi (30 điểm)

Tâm lý thị trường tốt hơn hẳn khi đầu tàu là ETH tiếp tục vượt mốc $1.500, cả thị trường đều xanh trở lại.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr