Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (17/7): Cực kỳ sợ hãi (24 điểm)

Tâm lý chung thị trường ngày càng khởi sắc khi đạt 24 điểm, trong khi hôm qua là 21 điểm.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr