Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (12/7): Cực kỳ sợ hãi (16 điểm)

Tâm lý chung giảm mạnh sau khi BTC rớt giá. Hôm qua chỉ số này là 22 điểm.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr