Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (11/8): Sợ hãi (41 điểm)

Tâm lý thị trường phục hồi nhanh chóng khi Hoa Kỳ công bố mức lạm phát tháng 7 thấp hơn mức dự đoán của nhiều chuyên gia.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr