Chỉ số hoảng sợ và tham lam hôm nay là 23, mức độ vẫn là hoảng loạn cực độ

Chỉ số hoảng sợ và tham lam là 23 vào hôm nay (23 vào hôm qua), mức độ hoảng loạn như ngày hôm qua, và vẫn là mức hoảng loạn cực độ. Lưu ý: Ngưỡng chỉ số hoảng sợ là 0-100, bao gồm các chỉ số: biến động (25%) + khối lượng giao dịch thị trường (25%) + mức độ phổ biến trên mạng xã hội (15%) + nghiên cứu thị trường (15%) + Tỷ lệ Bitcoin trên toàn thị trường ( 10%) + Phân tích từ nóng của Google (10%).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr