ChatGPT tạm thời đóng thanh toán phiên bản Plus do nhu cầu tăng cao

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tin tức từ Wall Street Journal cho biết hiện tại ChatGPT đã ngừng thanh toán Plus và lý do được OpenAI đưa ra là do nhu cầu quá lớn. Trước đây, ChatGPT đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi do đóng tài khoản trên quy mô lớn và bức thư có chữ ký của Elon Musk và những người khác về việc tạm dừng phát triển các mô hình lớn trên GPT4.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr