Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Changpeng Zhao: Giá Bitcoin có thể sẽ không vượt qua ATH trong ngắn hạn

Changpeng Zhao nói rằng mặc dù mọi người nghĩ rằng giá 20.000 đô la của bitcoin hiện nay là thấp, nhưng nếu 4 năm trước mọi người được cho biết trước rằng bitcoin sẽ đạt 20.000 đô la vào năm 2022 thì sẽ cảm thấy “rất vui”. Giá Bitcoin có khả năng sẽ tiếp tục duy trì dưới ATH là 69.000 đô la trong 2 năm tới. 

Comment Subcibe