Changpeng Zhao: Chuyển các giao dịch Bitcoin không tính phí từ BUSD sang TUSD

Changpeng Zhao tweet về việc Binance chuyển các giao dịch Bitcoin miễn phí từ BUSD sang TUSD để tăng tính thanh khoản. Trước đó đã báo cáo Binance sẽ áp đặt một số phí xử lý BTC và phí xử lý lệnh chờ BUSD vào ngày 22/3.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr